Thư chào mừng

Lịch triển lãm

Thay mặt Ban tổ chức Triển lãm quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội (ENTECH HANOI 2021), tổ chức từ ngày 11 đến 19 tháng 11 năm 2021, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các doanh nghiệp tham gia và tham quan triển lãm.

Xem thêm