Thư chào mừng

Lịch triển lãm

Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi nhiệt liệt hoan nghênh việc tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghệ Môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái lần thứ 11 (ENTECH VIETNAM 2019) do Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu

Xem thêm