Thư chào mừng

Lịch triển lãm

Thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi nhiệt liệt hoan nghênh việc tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghệ Môi trường và Năng lượng (ENTECH VIETNAM 2018) do Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường, Tổng cục Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu

Xem thêm