Hội thảo: Ứng dụng Công nghệ tiên tiến trong xử lý rác thải và Năng lượng

mber

Time

Description

Presenter

Note

1 13:30 – 14:00 ReceptionTiếp đón đại biểu
2 14:00 – 14:30 Opening remark from Vietnam (10 min)Phát biểu khai mạc của đại diện phía Việt Nam (10 phút) Director General , Vietnam Environment AdministrationTổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường Việt Nam
Opening remark from Korea (10 min)Phát biểu khai mạc phía Hàn Quốc (10 phút) Vice Mayor of BusanMetropolitan CityPhó Thị trưởng Thành phố Busan
Photo section (10 min)Chụp ảnh lưu niệm (10 phút) Group photo
3 14:30 – 14:45 Orientation of Vietnam government in waste treatment (15 min)Định hướng của Việt Nam trong việc xử lý rác và nhu cầu về thiết bị và công nghệ cho các nhà máy xử lý rác (15 phút) Ref of MONREĐại diện Bộ TNMT
4 14:45 – 15:00 Korea’s environmental policyChính sách phát triển ngành công nghiệp môi trường Hàn Quốc (15 phút) Đại diện thành phố Busan và Bộ Môi trường Hàn Quốc
5 15:00 – 15:15 Coffee break (15 min)Nghỉ giải lao (15 phút)
6 15:15 – 15:25 Experience for waste treatment and electricity recoveryKinh nghiệm xử lý rác thu hồi điện năng PECC1 – Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 – EVN và một số công ty khác
7 15:25 – 15:45 Waste recycling system in koreaHệ thống tái chế rác thải của Hàn Quốc Lee Sang minManager of Waste charge Team

Of Korea Enviroment corporation

Tổng công ty môi trường Hàn Quốc

Food waste water treatment and bio gas utilizationXử lý rác thải sinh hoạt thu hồi năng lượng Sung Kuen HongHead of department

SUDOKWON Landfill Site Management Corp.

Tập đoàn Quản lý bãi chôn lấp SUDOKWON

8 15:45 – 16:00 Waste treatment strategy in Vietnam with Intec – TCP Germany technologyChiến lược xử lý rác thải ở Việt Nam với công nghệ Intec – TCP CHLB Đức

 

Viet Duc Bridge Company LimitedCông ty TNHH Nhịp cầu Việt Đức
9 16:00 – 16:10 Solutions for treating general domestic waste from FinlandGiải pháp xử lý rác thải sinh hoạt tổng thể từ Phần Lan Introduced by Ms. Kieu Phuong, Watrec Company, FinlandDo bà Kiều Phương, Công ty Watrec, Phần Lan giới thiệu
10 16:10 – 16:30 QA and discussionHỏi đáp ParticipantsCác đại biểu tham dự
11 16:30 – 16:40 Closing remarksBế mạc Leader of Vietnam Environment AdministrationLãnh đạo Tổng cục Môi trường
Thời gian / Time: 13:30-16:30 ngày 12/6/2019Địa điểm / Venue: Phòng hội thảo Sun Flower 2, lầu 2 SECC – Sunflower 2, SECC