Các hoạt động bên lề

Triển làm còn có nhiều hoạt động đáng chú ý khác như: lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các doanh nghiệp tham gia triển lãm và các đối tác, chương trình giới thiệu sản phẩm và công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp, chương trình trao đổi giao thương giữa các doanh nghiệp tại triển lãm, chương trình tham quan, khảo sát thực tế tại khu công nghiệp sinh thái.