Ban tổ chức

Cơ quan bảo trợ:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Bộ Công Thương

– Bộ Khoa học và Công nghệ

– UBND thành phố Hồ Chí Minh

– Thành phố Busan – Hàn Quốc.

Đơn vị tổ chức:

– Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (CECT)

– Công ty CP Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (GLOBALEXPO)

– Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan (BEXCO) – Hàn Quốc.

Đối tác truyền thông:

– Báo Đầu tư

– Thời báo Kinh tế Việt Nam

– Báo Diễn đàn doanh nghiệp

– Tạp chí Môi trường

– Tạp chí Today Energy – Hàn Quốc.